Vaikų tipai pagal DISC

muster

Jau nuo mažens pas vaikus formuojasi tam tikras charakteris. Dažnai girdžiu, kai vieni tėvai sako, kad jiems yra paprasta sutarti su savo vaiku, o kiti sako, kad tam, kad susitartų, tenka gerokai pasistengti. 

Taip yra todėl, kad jei vaikai ir tėvai susišneka lengvai, jų asmenybių tipai sutampa, o jei sunkiau, jie skiriasi.

Kadangi bendrauti su savo vaikais yra labai svarbu, suprasdami jų asmenybės tipą, greitai suprasite, kodėl jie priima vienokius ar kitokius sprendimus. 

Asmenybių tipai yra 4:

  1. D vaikai - tie, kurie dominuoja, labai mėgsta dėmesį.

  2. I vaikai - tie, kurie dažnai daro įtaką.

  3. S vaikai - tie, kurie yra labai lojalūs, geraširdžiai.

  4. C vaikai - tie, kurie analizuoja ir nuolat klausinėja.

Dažnai tėvai galvoja, kad jei jie abu yra D tipo žmonės, jų vaikas taip pat bus D tipo asmenybė, deja, taip būna ne visada, todėl prasideda nesutarimai. Žinoma, tėvų auklėjimas padaro įtaką jų charakteriui, tačiau jo įgimtos charakterio savybės (kurios bus matomos jau nuo 3 metų) bus vis tiek susijusios su asmenybės tipu.

Svarbu paminėti, kad nėra nei gerų nei blogų asmenybių tipų. Mes visi esame ypatingi, skirtingi ir unikalūs, visi turime minusų ir pliusų. 

D tipo vaikai:

Šio tipo vaikai yra dominuojantys ir pradeda atsiskleisti dar darželyje. Atpažinti D tipo vaiką galima stebint jį grupėje. Dažniausiai aplink šį vaiką noriai buriasi kiti vaikai, jei jis kažkur eina, galima pastebėti, kad ir kiti vaikai noriai seka paskui jį, nesąmoningai stebi jo sprendimus ir bando jį atkartoti, vertina jį kaip lyderį. 

Namuose D tipo vaikai nebijo prisiimti atsakomybės. Jiems svarbu, kad visas pasaulis suktųsi aplink juos, kad jų nuomonė būtų išgirsta ir išsakyta. Šie vaikai būtinai turi nugalėti, būti pirmi, pripažinti. 

D tipo vaikai viskuo domisi, nori būti vyresni nei iš tikrųjų yra. Nors dauguma vaikų stengiasi būti vyresni, bet šio tipo vaikai išsiskiria tuo, kad atranda vyresnio amžiaus autoritetus.

Mokykloje jie net nesistengdami tampa lyderiais, kitiems mokiniam jie tampa lyg pavyzdys. Dažnai šio tipo vaikus renka seniūnais. Jiems nereikia apsimetinėti, vaidinti ar maivytis, šiuos vaikus tiesiog pripažįsta ir noriai seka. 

D tipo vaikai turi padidintą egocentriškumą ir dažnai bando atkreipti dėmesį į save, bandant parodyti, kad ,,aš esu lyderis”. 

Jie taip pat nepaprastai anksti pradeda kelti sau tikslus ir iššūkius. Jie jų nebijo. Todėl D tipo vaiko tėvams patariu - nebijokite duoti jam įsipareigojimų, atsakomybių, kuo dažniau kelkite jam iššūkius. Ir jei norite jį motyvuoti mokytis, pabandykite sakyti tokias frazes kaip:

,,Jei tau iš matematikos išves 9 arba 10, tu būsi vertas mano pagarbos/būsi tikras autoritetas!” - taip pakelsite vaiko savivertę ir norą būti pripažintu. Jam tai svarbu, todėl nebijokite to pasakyti.

Vyresni D tipo vaikai dažniausiai renkasi specialybes, kuriose gali viešai kalbėti, vadovauti, būti lyderiais.

 I tipo vaikai

Kuo jie išskirtiniai, ypatingi ir kaip juos atskirti?

Pradėsiu nuo to, kad I tipo vaikai nuo pat darželio būna dėmesio centre. Šį kartą dėmesio centras reiškia buvimą scenoje, jie nori vesti renginius, būna pagrindiniai veikėjai, dainininkai. Šie vaikai nevengia dėmesio - jis jiems labai patinka. Mėgsta ryškiau atrodyti, išsiskirti savo apranga. 

Mokykloje I tipo vaikas bus išskirtinis, apie jį kalbės kiti, jis ypatingai komunikabilus, mėgsta bendrauti, taip pat gali būti išrinktas seniūnu.

Šie vaikai yra tobuli išsisukinėtojai, jie turi iškalbą, turi sugebėjimą išsisukti iš įvairių situacijų: tiek mokykloje, tiek namuose, tiek nuo įvairių darbų. Jie moka manipuliuoti. Kartais I tipo tėvai susiduria su situacijomis, kai vaikas ,,apsuka juos aplink pirštą” ir tik padarę tai, ko vaikas norėjo, supranta kas atsitiko. 

Paaugę I tipo vaikai mieliau renkasi tokius užsiėmimus arba būrelius, kuriuose galėtų atkreipti dėmesį į save: debatus, šokius, muzikos mokyklą, renginių organizavimą ir pan. Suaugę dažniausiai renkasi sceną - nesvarbu ar tai scena politikoje, ar mokymuose, ar dar kitur.

Kaip motyvuoti tokius vaikus mokslams? 

Geriausia būtų sakyti tokias frazes kaip: ,,jei gausi gerus pažymius, tu būsi vienas iš geriausių mokinių”, ,,tave pastebės”, ,,aplinkiniai tave labiau įvertins”, - šiam vaikui yra labai svarbi aplinka ir ką apie jį galvoja. 

I tipo vaikai yra gana panašūs į D tipo vaikus, skirtumas yra tas, kad D tipo vaikai yra uždaresni, labiau orientuoti į tikslą, o I tipo vaikai labiau orientuoti į draugystę, kad aplink jį būtų maloni ir draugiška aplinka.

Šie vaikai mėgsta dėmesį, jo negavę, bando pelnyti įvairiausiais būdais. Ypatingai berniukai, gali prikrėsti įvairių šunybių, specialiai nusižengti taisyklėms, kad juos pastebėtų ir susilauktų dėmesio. 

Kadangi I tipo vaikams yra labai svarbus tėvų ir aplinkos dėmesys, tėvams bus užduotis ne tik suteikti begalinį dėmesį, bet ir išmokyti šį troškimą valdyti. 

Tėvai turėtų kalbėti su vaiku apie jo vertybes, prasmę, tikslus ir pan. Svarbu paminėti, kad kai šis vaikas pažada kažką padaryti, būtinai tai užrašytumėte. Galite pakabinti lapelį su jo pažadu ant šaldytuvo, arba jam tai nuolat priminti SMS žinute, nes pas būtent šio tipo vaikus tikslumo yra mažiausiai, todėl kontrolės reikia daugiausiai. 

S tipo vaikai

Šio tipo vaikai jau nuo darželio laikų pasižymi kaip ,,taikos balandžiai”. Jie vengia konfliktų. Sunkiai išgyvena konfliktines situacijas, tiek darželyje, tiek mokykloje, tiek namuose, tiek kitoje aplinkoje. 

S tipo vaikai bus visada linkę nusileisti, pasilaikyti savo nuomonę sau, vardan to, kad niekas nesipyktų. Jie yra jautresni nei kitų tipų vaikai. Jiems atrodo, kad visi turi gyventi taikoje, todėl barnių metu stipriai pergyvena. Lyginant su D tipo vaiku, kuris kovos ir gins savo nuomonę, S tipo vaikas pasistengs patylėti, kad visi liktų patenkinti. 

Mano rekomendacija tėvams, kurie augina šio tipo vaiką: kai namuose vyksta konfliktinės situacijos, pagalvokite apie vaiką, neaštrinkite konflikto, arba pasistenkite nesipykti šalia jo, nes jūsų vaikas tai išgyvena labai sunkiai. Su juo reikės susėsti ir viską detaliai aptarti. 

Šių vaikų niekada nemotyvuos aukštos ambicijos, užkelti tikslai. Tai nepadės pasiekti gerų rezultatų. Verčiau, pasistenkite viską daryti per draugiškumo, susitarimo prizmę.

Jie paprastai yra labai draugiški, turi daug draugų, neskirsto žmonių į gerus ar blogus. Stengiasi visur įžvelgti teigiamą pusę.

Sunkiai pakelia pokyčius, jei S tipo vaikui tenka pakeisti klasę, mokyklą, gyvenamąją vietą, draugus, ar net atvykti į nežinomą vietą ir susipažinti su naujais žmonėmis - jis patirs įtampą. Po kurio laiko, kai apsipras aplinkoje ir pradės bendrauti, jis bus empatiškas, jį lengvai priims kiti žmonės. Turi aukštą emocinį intelektą, yra labai lojalūs, dažnai viską susiplanuoja, bet patiriami gyvenimo pokyčiai sukels daug neramumų. 

Tėveliai, jei keliatės gyventi į kitą vietą, planuojate keisti vaiko mokyklą, labai rekomenduoju šio tipo vaiką nuvesti pas psichologą, kuris paruoš jį pokyčiams. Neverskite per prievartą daryti to, ko jis nenori, visada pasistenkite gražiai susitarti, palydėkite jį už rankos, palaikykite ir kartu įveikite pokyčius.

C tipo vaikai

Kuo jie išsiskiria? Kuo jie ypatingi ir kaip su jais bendrauti?

C tipo vaikai labiau mėgsta būti vieni. Jie būna šaltesnio veido, nerodo daug emocijų, nemėgsta daug bendrauti, kalbėti. Paprastai jei turi draugų, tai tik vieną ar du, tačiau net ir tuo atveju, išlieka atsargūs, su jais neatvirauja. 

Šeimos aplinkoje jie taip pat yra uždaresni. C tipo vaikai dar kitaip vadinami ,,kodėlčiukai” - jiems viskas yra įdomu ir tol, kol iki galo visko neišsiaiškina, tol klausinėja. Nors visi vaikai praeina ,,kodėlčiuko” etapą, bet C tipo vaikas bus tas, kuriam šis etapas užsitęs gerokai ilgiau nei kitiems. 

Šie vaikai yra labai tikslūs ir konkretūs, jei kažką pažada padaryti, paprastai tai ir padaro. To paties reikalauja ir iš savo aplinkos: iš tėvų, iš draugų ir panašiai. Jei jie gaus blogą pažymį, ilgai aiškinsis, kodėl gavo žemesnį pažymį nei kiti, tai darys tol, kol jiems viskas bus tikslu, paaiškinta ir aišku.

Kaip tokius vaikus motyvuoti mokytis?

Paprastai jie patys yra motyvuoti, disciplinuoti ir atsakingi, todėl tėvams lieka tik palaikyti ir suprasti. 

Šie vaikai atsakingai žiūrės į savo pareigas ir dar kitiems primins, kas užduota namų darbams. 

C tipo vaikai gali turėti daug baimių. Draugų neturėjimas ir nenoras bendrauti sumažina jų komunikabilumo įgūdžius, todėl jie sunkiau priima kritiką, nemoka arba dažnai bijo apsiginti, todėl tėvams rekomenduoju palaikyti kuo artimesnį ryšį su vaiku, kad jis neužsidarytų, nepasiduotų baimėms. Tokie vaikai yra linkę į perfekcionizmą, todėl pasistenkite juos nuraminti ir kartais net ,,nugesinti” tą perdėtą atsakomybės jausmą.

Kokią sritį C tipo vaikai renkasi kai tampa suaugę?

Dažniausiai jie būna IT specialistai, finansininkai, buhalteriai, bankininkai - jiems tinka visos specialybės, kuriuose jie dirba vieni ir yra atsakingi tik už save.

 

Supraskime vieni kitus ir kurkime stiprius, sveikus santykius.

Su meile,

Laura Šukienė

Atgal
Norite gauti pranešimus apie naujausius straipsnius?

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!