Kod臈l reikia gerai i拧simiegoti?

Muster

馃敼Neis虒simiegojimas yra susije台s su svorio augimu. Z虒mone虈s, kurie per maz虒ai miega, paprastai sveria z虒ymiai daugiau nei tie, kurie miega pakankamai. Trumpa miego trukme虈 yra vienas is虒 stipriausiu台 nutukimo rizikos veiksniu台.

馃敼Z虒mone虈s, kurie is虒simiega ilgiau, yra linke台 suvartoti maz虒iau kaloriju台. Tyrimai rodo, kad neis虒simiegoje台 asmenys turi didesni台 apetita台 ir yra linke台 valgyti daugiau. Miego tru虅kumas sutrikdo kasdienius apetito hormonu台 svyravimus. Tai apima didesni台 grelino, apetita台 skatinanc虒io hormono, kieki台 ir sumaz虒e虈jusi台 apetita台 slopinanc虒io hormono leptino kieki台.

馃敼Geras miegas gali pagerinti ju虅su台 susikaupima台 ir produktyvuma台. Tac虒iau, visa tai neigiamai veikia miego tru虅kumas. Tyrimai parode虈, jog neis虒simiegoje台 z虒mone虈s darbe padare虈 36% daugiau klaidu台 nei is虒simiegoje台.

馃敼Geras miegas pagerina fizini台 aktyvuma台. Geras miegas pagerina z虒mogaus tiksluma台, greiti台, reakcijos laika台 ir psichine台 savijauta台. Maz虒esne虈 miego trukme虈 siejama su prastais fizinio kru虅vio rodikliais ir funkciniais apribojimais.

馃敼Maz虒ai miegantys z虒mone虈s turi didesne台 tikimybe台 susirgti s虒irdies ligomis ir netgi patirti insulta台. Miego kokybe虈 ir trukme虈 gali paveikti daugeli台 sveikatos rizikos veiksniu台. Manoma, kad s虒ie veiksniai lemia le虈tines ir s虒irdies ligas.

馃敼Miegas turi i台takos gliukoze虈s apykaitai ir 2 tipo diabeto rizikai. Miego apribojimas i台takoja cukraus kieki台 kraujyje ir sumaz虒ina jautruma台 insulinui. Buvo atliktas tyrimas su jaunais, sveikais vyrais: 6 naktis is虒 eile虈s miegti tik po 4 valandas. Jiems tai suke虈le虈 prediabeto simptomus. Kai vyrai prade虈jo miegoti ilgiau, s虒ie simptomai is虒nyko po savaite虈s.

馃敼Blogas miegas sukelia depresija台. Psichine虈s sveikatos problemos, tokios kaip depresija, yra glaudz虒iai susijusios su prasta miego kokybe ir miego sutrikimais. Apskaic虒iuota, kad 90% depresija serganc虒iu台 z虒moniu台 skundz虒iasi nemigos problemomis. Blogas miegas yra susije台s net su padide虈jusia saviz虒udybe虈s rizika.

馃敼Miegas pagerina imunine台 sistema台. Tyrimai parode虈, kad tie z虒mone虈s, kurie miegodavo maz虒iau nei 7 valandas per nakti台, sirgo pers虒alimu beveik 3 kartus daz虒niau nei tie, kurie miegojo 8 ir daugiau valandu台. Jei daz虒nai sergate pers虒alimo ligomis, pasistenkite is虒miegoti bent 8 valandas per nakti台.

馃敼Blogas miegas yra susij臋s su padide虈jusiomis organizmo ligomis. Prastas miegas yra stipriai susije台s su ilgalaikiu virs虒kinamojo trakto uz虒degimais, dideliu prakaitavimu, kars虒c虒iavimu, pilvo skausmais ir z虒arnyno ligomis.

馃敼Miegas veikia emocine台 ir socialine台 sa台veika台. Miego tru虅kumas sumaz虒ina ju虅su台 gebe虈jima台 bendrauti socialiai. Tyre虈jai mano, kad blogas miegas turi i台takos ju虅su台 gebe虈jimui atpaz虒inti svarbius socialinius z虒enklus ir apdoroti emocine台 informacija台.聽

Tobul臈kite聽kartu su MUSTer academy!

Mus taip pat galite rasti:

Instagram: https://www.instagram.com/muster_academy_/

Facebook: https://www.facebook.com/MUSTer-academy-103904484739438

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/must-er-academy-71545b1b4

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC40tpbWPuTXPjHDvIXwDMlQ

Atgal
Norite gauti prane拧imus apie naujausius straipsnius?

Prenumeruokite m奴s懦 naujienlai拧k寞!